Plofsluis

De plofsluis bij Jutphaas is een bijzondere keersluis. Boven het Amsterdam-Rijnkanaal ligt een reeks van vijf betonnen compartimenten met een relatief zwakke bodem. In de bakken kan ca. 40.000 ton zand, grind of puin worden gestort. In het geval van oorlogsdreiging zou de bodem opgeblazen worden, waardoor de inhoud in het kanaal stort. Het kanaal werd hierdoor afgesloten en het inundatiewater kon niet wegstromen. De sluisfunctie kon dus slechts geactiveerd worden door de plofsluis op te blazen; een actie die maar eenmalig mogelijk was. Tegenwoordig is in de plofsluis een schietvereniging gevestigd.

  • Nieuwegein
Delen: