Forteiland Pampus

Op een paar kilometer ten noorden van de haven van Muiden ligt het eilandje Pampus. Op het eiland is een fort gebouwd, dat onderdeel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Het forteiland moest de vaargeul Pampus verdedigen tegen aanvallen vanuit de Zuiderzee. Ook is het fort onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het forteiland is geopend van april tot en met oktober.

Delen: