Fort Ronduit

Fort Ronduit is een fort ten noorden van Naarden gebouwd in de periode 1873-1875 op de restanten van een eerder verdedigingswerk. Het fort diende ter verdediging van de buitendijkse gronden van de vesting van Naarden.

Delen: