Fort bij de Nieuwe Steeg

Fort bij de Nieuwe Steeg, ook wel Fort bij Herwijnen bij Herwijnen is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het werd gebouwd in 1878. Eigenaar Staatsbosbeheer en de exploitant GeoFort bieden sinds 2012 gezamenlijke activiteiten aan op het raakvlak van natuur, cartografie en navigatie. Fort bij de Nieuwe Steeg staat sindsdien bekend als GeoFort.

Delen: